Dokumenty - Obec Zlatník

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Dokumenty

 

Zverejnené dokumenty obce Zlatník


  Informácia pre voliča - Voľby 2019
  FA 2019 1-2
  Územné konanie - verejná vyhláška
  Voľby do EP - zverejnenie
  Verejná vyhláška O2
  Rámcová zmluva - MEDITRANS
  faktury 10-12 2018
  Triedenie kom.odpadu
  Kandidáti na prezidenta
  Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby 2019 1
  Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby 2019 2
  Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby 2018
  Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie
  Informácia pre voliča (Voľby 2018)
  Dodatok k Zmluve o úvere
  Faktúry k 15.7.2014
  Faktúry k 31.12.2014
  Faktúry k 30.6.2015
  Faktúry k 31.12.2015
  Zmluva o dielo č. 02/09/2015
  Kúpna zmluva č. 1407/3030/2014
  Oznámenie - stavebné konanie
  Dodatok k zmluve o pripojení - DCOM
  Zmluva - ENVI-PAK
  Faktúry 1-3/2016
  Faktúry 4-6/2016
  Faktúry 7-9/2016
  Faktúry 10/2016
  Faktúry 10-12/2016
  Dodatok zmluvy - Slovak Telekom
  Zmluva - SLOVGRAM
  Vecné bremeno - VSD
  Zmluva o dielo 08/01/2017 - INGPRO
  Výzva - Dom smútku
  Projektová dokumentácia
  Priloha_c_2_vykaz_vymer
  Faktúry 1-5/2017
  Faktúry 6-8/2017
  Faktúry 9-12/2017
  Verejná vyhláška 1
  Verejná vyhláška 2
  Rozhodnutie - povolenie na odstránenie stavby 1
  Stavebné povolenie
  Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín
  Voľby 2018
  Faktúry 2018
  Informácia pre voliča (Voľby 2018)
  Zmluva PB PROFIKOVO
  Zmluva o dielo - KSP
  Zmluva - PSK
  Rozhodnutie - PPA
  Zmluva - PPA
  Zmluva - PPA príloha č.2
  Zmluva - PPA príloha č.3
  Zmluva o účte Komunal
  Dodatok č. 1 k zmluve - VEŽA
  Faktúry 6-9/2018
  Zmluva o poskytnutí NFP č. 074PO220003
  komunalný odpad dodatok č 1 k VZN 3 2012
  Referendum VZN
  VZN - Komunálný odpad
  VZN plagaty
  VZN - psy
  VZN - verejný poriadok
  SLSP - Produktové obchodné podmienky
  SLSP - Sadzobník poplatkov
  SLSP - Všeobecné obchodné podmienky
  SLSP - Úverová zmluva
  SLSP - Záložná zmluva
  Pozemkový úrad

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky