Dokumenty - Obec Zlatník

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Dokumenty

 

Zverejnené dokumenty obce Zlatník
1.Zmluvy


  SLSP - Úverová zmluva


  SLSP - Záložná zmluva


  Zmluva o poskytnutí NFP č. 074PO220003


  Zmluva - PPA


  Zmluva - PPA príloha č.2


  Zmluva - PPA príloha č.3


  Zmluva o účte Komunal


  Dodatok č. 1 k zmluve - VEŽA


  Zmluva PB PROFIKOVO


  Zmluva o dielo - KSP


  Zmluva - PSK


  Dodatok zmluvy - Slovak Telekom


  Zmluva - SLOVGRAM


  Zmluva o dielo 08/01/2017 - INGPRO


  Zmluvy Dom smútku


  Zmluva - ENVI-PAK


  Dodatok k Zmluve o úvere


  Zmluva o dielo č. 02/09/2015


  Kúpna zmluva č. 1407/3030/2014


  Rámcová zmluva - MEDITRANS  Dodatok k zmluve o pripojení - DCOM


  Dodatok č.1DAVIN s.r.o dom smútku


  PB PROFIKOVO dodatok č.1


  Zmluva o dielo-DI


  Zmluva o dielo-MR


  Zmluva o dielo PP Protect


  Prima banka - zmluva


  Zmluva - disig


  Zmluva Prima banka


  Dodatok c.1 k zmluve C.074PO220003


  Dodatok 2 - NATUR-PACK


  Dodatok 1-2020 - FURA s.r.o.


  Zmluva Prima banka 2


  Dodatok c.2- DAVIN s.r.o dom smutku


  Zmluva - triedeny zber


  Zmluva o vypozicke


  Zmluva - vecne bremeno


  % vytriedenia odpadu


  Dodatok k zmluve SUSR

späť...
2.Voľby


  Voľby do EP - zverejnenie


  Informácia pre voliča - Voľby 2019


  Informácia pre voliča (Voľby 2018)


  Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie


  Informácia pre voliča (Voľby 2018)


  Kandidáti na prezidenta


  Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby 2019 1


  Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby 2019 2


  Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby 2018


  Voľby 2018


  el.adresa


  Informacia_pre_volica_2


  El. adresa pre volby_2020


  Volebny_okrsok


  Vzn o vylepovani volebnych plagatov

späť...
3.Faktúry


  Faktúry 6-9/2018


  Faktúry 1-5/2017


  Faktúry 6-8/2017


  Faktúry 9-12/2017


  Faktúry 2018


  faktury 10-12 2018


  Faktúry k 15.7.2014


  Faktúry k 31.12.2014


  Faktúry k 30.6.2015


  Faktúry k 31.12.2015


  Faktúry 1-3/2016


  Faktúry 4-6/2016


  Faktúry 7-9/2016


  Faktúry 10/2016


  Faktúry 10-12/2016


  FA 14-30 2019


  FA 2019 1-2


  FA 31-49 2019


  FA 50-57 2019


  FA 58-78 2019


  FA 1-23 2020


  FA 24-36 2020


  FA 37-51 2020


  FA 52-70 2020


  FA 71-89 2020


  FA 2021


späť...
4.VZN


  komunalný odpad dodatok č 1 k VZN 3 2012


  Referendum VZN


  VZN - Komunálný odpad


  VZN plagaty


  VZN - psy


  VZN - verejný poriadok


  VZN o miestnom poplatku


  VZN o miestnych daniach


  Navrh VZN c. 3/2019


  Financny rozpocet 2020


  VZN pohrebisko


  Navrh VZN Pohrebisko a dom smutku


  Prevadzkovy poriadok DS


  Navrh zaver. uctu - rok 2020

späť...


5.Banky


  SLSP - Produktové obchodné podmienky


  SLSP - Sadzobník poplatkov


  SLSP - Všeobecné obchodné podmienky

späť...
6.Ostatné


  Poslanci obecného zastupiteľstva


  Územné konanie - verejná vyhláška


  Verejná vyhláška O2


  Triedenie kom.odpadu


  Oznámenie - stavebné konanie


  Vecné bremeno - VSD


  Výzva - Dom smútku


  Projektová dokumentácia


  Priloha_c_2_vykaz_vymer


  Verejná vyhláška 1


  Verejná vyhláška 2


  Rozhodnutie - povolenie na odstránenie stavby 1


  Stavebné povolenie


  Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín


  Rozhodnutie - PPA


  Pozemkový úrad


  Objednavka


  Navrh rozpoctu 2020-2022


  Oznamenie o zacati konania - verejna vyhlaska


  Verejna vyhlaska - Rozhodnutie 2019


  Vypocet vytriedenia KO


  Kolaudacne rozhodnutie


  Upovedomenie o zacati konania

späť...


7.Ochrana osobných údajov


  Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

späť... 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky