Turistika - Obec Zlatník

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Turistika

 
 

Blízke turistické destinácie v okolí obce Zlatník

 
 
 
 
 
 
 

hľad z IVANOVHO VRCHU (813,3m)
Cieľovým bodom turistických vychádzok je Ivanov vrch. Zo skalných útvarov na jeho severnom okraji je krásny výhľad na Oblík, Šimonku, Praporec a doliny severovýchodnej časti Slanských vrchov.

Vrch Oblík (925 m n. m.)
J
e podpovrchové sopečné teleso. Zvetrávaním vzniklo vo vrcholovej časti skalné mesto. Na úpätí sú kamenné moria a blokoviská s pestrou mozaikou lesných spoločenstiev.

Vrch Šimonka (1092 m)
J
e najvyšší vrch Slanských vrchov. Vrchol Šimonky spolu s jej svahmi patria do NPR Šimonka. Predmetom ochrany sú jedinečné lesné spoločenstvá pralesovitého charakteru s riedkymi lesmi, zakrpatenými kmeňmi, spôsobenými nepriaznivými klimatickými podmienkami.

 
 

Církev

 
 

Vstup do obce Zlatník z východu stráži a chráni grécko-katolícky kostol, ktorý bol postavený v roku 1939 a postavený na miestnom cintoríne. Kostol je jednou z najkrajších historických pamiatok tejto malej obce. Konfesionálne zloženie obyvateľstva hovorí o výraznej prevahe gréko-katolíkov, kostol v obci je teda grécko-katolícky, čo sa prejavuje hlavne zariadením interiéru. Po vstupe do vnútra si všimne návštevník ako prvý oltár, umiestnený v polkruhovej apside oproti vchodu. Pod baldachýnom je zavesený obraz, znázorňujúci Krista, vystupujúceho do neba. Steny kostola zdobia rôzne obrazové výjavy a krížová cesta. Spodok stien obaľuje ochranný a ozdobný mramorový obklad.

Prehľad konania sa bohoslužieb nájdete na stránke:
www.dokostola.sk


 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky